ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Προσόμοια ήχος πλ.α΄  Χαίροις ασκητικών αληθώς.

Χαίροις παρθενομήτορ Αγνή, της Αγκαράθου πανένδοξε Δέσποινα, Παντάνασσα, Ελεούσα, Φανερωμένη σεμνή, Κεχαριτωμένη, Ευαγγελίστρια, Κοτοποδιανή Παμμακάριστος, Χρυσοσκαλίτισσα άφθορε, Γλυκοφιλούσα, Μυρτιδιώτισσα πάναγνε, Κερά, Καρδιώτισσα, Θεοτόκε πανάσπιλε, Άχραντε Γκουβερνιώτισσα, της Κρήτης το καύχημα και της Ελλάδος απάσης η παντευλόγητος Άνασσα, Χριστού χαίρε Μήτηρ του παρέχοντος τω κόσμω το μέγα έλεος.


Χαίροις ω Θεομήτορ Εξακουστή, Γοργοεπήκοος, Παντάνασσα, Δέσποινα, Μάνα Γλυκοφιλούσα, Καλυβιανή ιερή, του Κουδουμά Παναγία, Οδηγήτρια, Σητείας Ακρωτηρίανή, Σπηλιώτισσα άχραντε, Γαλακτοτροφούσα, Πορταΐτισσα πάναγνε, Διασώζουσα Θεοτόκε Χαρακιανή, Άθωνος η Γερόντισσα, Εμπάρου το καύχημα και Μηλλιαράδων του Δέτη κλέος, ελπίς και στερέωμα, Χριστόν εκδυσώπει, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι πλούσιον έλεος.


Χαίροις Υψηλοτέρα των ουρανών και Φοβερά Προστασία, Καρδιώτισσα, Μεσοπαντίτισσα, Μυρτιδιώτισσα Παλιανή, Κυρία των Αγγέλων, Καλοταξιδιώτισσα, σεπτή Οδηγήτρια, Ιεροσολυμίτισσα πάναγνε, Βρεφοκρατούσα, Εικοσιφοίνισσα ένδοξε, Μεγάλη μας Παναγία Θεοτόκε πανάσπιλε, Γιάτρισσα, Αγία Σκέπη μας, του Δέτη θείον προσκύνημα, Εμπαροχωρίων απάντων το εγκαλώπισμα Δέσποινα, Πηγή Ζωοδόχος η παρέχουσα τω κόσμω τας προς τον Κύριον πρεσβείας σου.«Εμμανουήλ ο Ξένιος Κρης εποίησεν»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου