Παρατσούκλια (παρωνύμια)

Όπως συνέβαινε σε όλα τα χωριά της Κρήτης και όχι μόνο, έτσι και στον Ξενιάκο οι κάτοικοι αναγνωρίζονταν κυρίως με παρατσούκλια, κάτι που εν μέρει συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Τα παρατσούκλια προέρχονταν είτε από τα ασκούμενα επαγγέλματα, είτε από σωματικά ελαττώματα αλλά κυρίως από διάθεση πειράγματος και χιούμορ. Πολλά απ'  αυτά δημιούργησαν με τον καιρό νέα επώνυμα. Παραθέτω στη συνέχεια όσα μπόρεσα να συλλέξω χωρίς όμως να τα αντιστοιχίσω με τα πρόσωπα για ευνόητους λόγους παρόλο που τα περισσότερα από αυτά δεν θίγονται με το παρατσούκλι τους αλλά αντίθετα αποκρίνονται σ' αυτό.
 Σούντας, Βαρκάρης, Αδαμάκης, Χότζας, Σπανός,Μακρολαίμης, Καβάτας, Ανεγνώστης, Ανεγνωστάκης, Δεκανέας, Τσαρούχας, Χρυσαντοντάς, Ταγαρούλιος, Πορδάκας, Ντενεκές,Δαγκάνας, Ζουλομύτης, Σγουρός, Πρίτσιπας, Καρεκλάς, Σκαλακιώτης, Πίτας, Καράβης, Γράντας, Μαραγκός, Τσικιντηράκης, Τουμπαρατζής, Κοπράς, Λέμπος, Πρόεδρος, Οικοδόμος, Κουρέας, Ράφτης, Σφίγγας, Τσιλαρίδης, Κολλητήρης, Καζόλης, Μπερούκος, Τζαγκάρης, Νύχτας, Βεΐνης, Μορτάκης, Μουστούχας, Γκιαούρης, Αρναούτης, Κουνενής, Κουρούπης, Πηγούνης, Φάβας, Κατζήλης, Λουβίνας, Ξυνόχοντρος, Χατζής, Μπισμπίκης, Μπρέχιας, Κουκούβελος, Σύρκας, Θεφός, Φασουλής, Δημάκης, Λαμπάδας, Χτίστης, Ζουζούρης, Μπουχλίτσης, Κεντέρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου